Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 13
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
VITAMIN D3 AXONIA 1000IU TBL FLM 30
0207720 86/ 094/15-C vitamind3a.pdf vitamind3a.pdf A11CC05 R
VITAMIN D3 AXONIA 30000IU TBL FLM 3
0207725 86/ 096/15-C vitamind3a.pdf vitamind3a.pdf A11CC05 R
VITAMIN D3 AXONIA 30000IU TBL FLM 12
0232077 86/ 096/15-C vitamind3a.pdf vitamind3a.pdf A11CC05 R
VITAMIN D3 AXONIA 30000IU TBL FLM 8
0232076 86/ 096/15-C vitamind3a.pdf vitamind3a.pdf A11CC05 R
VITAMIN D3 AXONIA 30000IU TBL FLM 6
0232075 86/ 096/15-C vitamind3a.pdf vitamind3a.pdf A11CC05 R
VITAMIN D3 AXONIA 7000IU TBL FLM 4
0207726 86/ 095/15-C vitamind3a.pdf vitamind3a.pdf A11CC05 R
VITAMIN D3 AXONIA 1000IU TBL FLM 90
0207721 86/ 094/15-C vitamind3a.pdf vitamind3a.pdf A11CC05 R
VITAMIN D3 AXONIA 7000IU TBL FLM 12
0207728 86/ 095/15-C vitamind3a.pdf vitamind3a.pdf A11CC05 R
VITAMIN D3 AXONIA 30000IU TBL FLM 4
0232074 86/ 096/15-C vitamind3a.pdf vitamind3a.pdf A11CC05 R
VITAMIN D3 AXONIA 30000IU TBL FLM 2
0207724 86/ 096/15-C vitamind3a.pdf vitamind3a.pdf A11CC05 R
VITAMIN D3 AXONIA 30000IU TBL FLM 1
0207723 86/ 096/15-C vitamind3a.pdf vitamind3a.pdf A11CC05 R
VITAMIN D3 AXONIA 1000IU TBL FLM 60
0207722 86/ 094/15-C vitamind3a.pdf vitamind3a.pdf A11CC05 R
VITAMIN D3 AXONIA 7000IU TBL FLM 8
0207727 86/ 095/15-C vitamind3a.pdf vitamind3a.pdf A11CC05 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 22. říjen 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. září 2019 v 16:41