Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SOJOURN 100% INH LIQ VAP 250ML I
0161634 05/ 748/11-C     N01AB08 B
SOJOURN 100% INH LIQ VAP 250ML II
0207927 05/ 748/11-C     N01AB08 B
SOJOURN 100% INH LIQ VAP 250ML I
0241841 05/ 748/11-C sojourn.pdf sojourn.pdf N01AB08 R
SOJOURN 100% INH LIQ VAP 250ML II
0229143 05/ 748/11-C     N01AB08 B
SOJOURN 100% INH LIQ VAP 250ML II
0241840 05/ 748/11-C sojourn.pdf sojourn.pdf N01AB08 R
SOJOURN 100% INH LIQ VAP 250ML I
0207928 05/ 748/11-C     N01AB08 B

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 11. červen 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. červen 2019 v 01:09