Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 11
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
RELISTOR 12MG INJ SOL ISP 8X0,6ML
0167820 EU/1/08/463/010 relistor.pdf relistor.pdf A06AH01 R
RELISTOR 12MG INJ SOL ISP 10X0,6ML
0167821 EU/1/08/463/011 relistor.pdf relistor.pdf A06AH01 R
RELISTOR 8MG INJ SOL ISP 4X0,4ML
0167822 EU/1/08/463/004 relistor.pdf relistor.pdf A06AH01 R
RELISTOR 8MG INJ SOL ISP 7X0,4ML
0167823 EU/1/08/463/005 relistor.pdf relistor.pdf A06AH01 R
RELISTOR 8MG INJ SOL ISP 8X0,4ML
0167824 EU/1/08/463/006 relistor.pdf relistor.pdf A06AH01 R
RELISTOR 8MG INJ SOL ISP 10X0,4ML
0167825 EU/1/08/463/007 relistor.pdf relistor.pdf A06AH01 R
RELISTOR 12MG/0,6ML INJ SOL 7X0,6ML+7STŘ
0500331 EU/1/08/463/003 relistor.pdf relistor.pdf A06AH01 R
RELISTOR 12MG/0,6ML INJ SOL 1X0,6ML
0500329 EU/1/08/463/001 relistor.pdf relistor.pdf A06AH01 R
RELISTOR 12MG INJ SOL ISP 4X0,6ML
0167818 EU/1/08/463/008 relistor.pdf relistor.pdf A06AH01 R
RELISTOR 12MG/0,6ML INJ SOL 2X0,6ML+2STŘ
0500330 EU/1/08/463/002 relistor.pdf relistor.pdf A06AH01 R
RELISTOR 12MG INJ SOL ISP 7X0,6ML
0167819 EU/1/08/463/009 relistor.pdf relistor.pdf A06AH01 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 11. srpen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. srpen 2020 v 01:05