Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 5
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
NUTRISON ENERGY POR SOL 1X1000ML
0033145   nutrisonen.doc V06XX P
NUTRISON ENERGY MULTI FIBRE POR SOL 1X1500ML
0033677   nutrisonen.pdf V06XX P
NUTRISON ENERGY MULTI FIBRE POR SOL 8X1000ML
0217052   nutrisonen.pdf V06XX P
NUTRISON ENERGY MULTI FIBRE POR SOL 1X1000ML
0033531   nutrisonen.pdf V06XX P
NUTRISON ENERGY MULTI FIBRE POR SOL 6X1500ML
0033678   nutrisonen.doc V06XX P

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 16. červenec 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 29. červen 2019 v 01:08