Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 24
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
NUTRISON POR SOL 1X500ML
0033425   nutrison.doc V06XX P
NUTRISON POR SOL 8X1000ML
0217054   nutrison.pdf V06XX P
NUTRISON POR SOL 1X1000ML
0033526   nutrison.doc V06XX P
NUTRISON POR SOL 1X500ML
0033527   nutrison.pdf V06XX P
NUTRISON POR SOL 1X1000ML
0033426   nutrison.doc V06XX P
NUTRISON 1200 COMPLETE MULTI FIBRE POR SOL 1X1500ML
0033462   nutrison12.doc V06XX P
NUTRISON ADVANCED CUBISON POR SOL 8X1000ML
0217462   nutrisonad.pdf V06XX P
NUTRISON ADVANCED CUBISON POR SOL 1X1000ML
0033424   nutrisonad.pdf V06XX P
NUTRISON ADVANCED DIASON ENERGY HP S PŘÍCHUTÍ VANILKOVOU POR SOL 1X1000ML
0033924   nutrisonad.pdf V06XX P
NUTRISON ADVANCED DIASON LOW ENERGY POR SOL 1X1000ML
0033422   nutrisonad.doc V06XX P
NUTRISON ADVANCED PEPTISORB POR SOL 1X1000ML
0033423   nutrisonad.doc V06XX P
NUTRISON ENERGY POR SOL 1X1000ML
0033145   nutrisonen.doc V06XX P
NUTRISON ENERGY MULTI FIBRE POR SOL 1X1500ML
0033677   nutrisonen.pdf V06XX P
NUTRISON ENERGY MULTI FIBRE POR SOL 6X1500ML
0033678   nutrisonen.doc V06XX P
NUTRISON ENERGY MULTI FIBRE POR SOL 1X1000ML
0033531   nutrisonen.pdf V06XX P
NUTRISON ENERGY MULTI FIBRE POR SOL 8X1000ML
0217052   nutrisonen.pdf V06XX P
NUTRISON MULTI FIBRE POR SOL 1X1000ML
0033146   nutrisonmu.doc V06XX P
NUTRISON MULTI FIBRE POR SOL 1X1000ML
0033530   nutrisonmu.doc V06XX P
NUTRISON POWDER POR SOL 1X430G
0033147   nutrisonpo.doc V06XX P
NUTRISON PROTEIN PLUS MULTI FIBRE POR SOL 1X500ML
0033148   nutrisonpr.pdf V06XX P

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 4. srpen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. srpen 2020 v 01:05