Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 2
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
KALIUM CHLORATUM BIOMEDICA 500MG TBL ENT 50
0017188 39/ 699/69-C kaliumchlo.pdf kaliumchlo.pdf A12BA01 R
KALIUM CHLORATUM BIOMEDICA 500MG TBL ENT 100
0017189 39/ 699/69-C kaliumchlo.pdf kaliumchlo.pdf A12BA01 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 12. únor 2019 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 6. únor 2019 v 00:21