Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 39
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
INFANRIX INJ SUS 1X0,5ML
0185895 59/ 497/99-C infanrix.pdf infanrix.pdf J07AJ52 R
INFANRIX INJ SUS 10X0,5ML+10J
0032865 59/ 497/99-C infanrix.pdf infanrix.pdf J07AJ52 R
INFANRIX INJ SUS 1X0,5ML+1J
0032864 59/ 497/99-C infanrix.pdf infanrix.pdf J07AJ52 R
INFANRIX INJ SUS 10X0,5ML
0185896 59/ 497/99-C infanrix.pdf infanrix.pdf J07AJ52 R
INFANRIX HEXA INJ PLS SUS (5X10)+(5X10)X0,5ML IS
0210145 EU/1/00/152/021 infanrixhe.pdf infanrixhe.pdf J07CA09 R
INFANRIX HEXA INJ PLS SUS 10+10X0,5ML ISP+20J
0025646 EU/1/00/152/006 infanrixhe.pdf infanrixhe.pdf J07CA09 R
INFANRIX HEXA INJ PLS SUS 1+1X0,5ML ISP+2J
0025645 EU/1/00/152/005 infanrixhe.pdf infanrixhe.pdf J07CA09 R
INFANRIX HEXA INJ PLS SUS 10+10X0,5ML ISP
0025642 EU/1/00/152/002 infanrixhe.pdf infanrixhe.pdf J07CA09 R
INFANRIX HEXA INJ PLS SUS 1+1X0,5ML ISP
0025641 EU/1/00/152/001 infanrixhe.pdf infanrixhe.pdf J07CA09 R
INFANRIX POLIO INJ SUS ISP 1X0,5ML+1J
0169213 59/ 268/05-C infanrixpo.pdf infanrixpo.pdf J07CA02 R
INFANRIX POLIO INJ SUS ISP 20X0,5ML+20J
0169214 59/ 268/05-C     J07CA02 B
INFANRIX POLIO INJ SUS ISP 10X0,5ML+10J
0169215 59/ 268/05-C infanrixpo.pdf infanrixpo.pdf J07CA02 R
INFANRIX POLIO INJ SUS ISP 10X0,5ML+20J
0208139 59/ 268/05-C infanrixpo.pdf infanrixpo.pdf J07CA02 R
INFANRIX POLIO INJ SUS ISP 10X0,5ML
0169212 59/ 268/05-C infanrixpo.pdf infanrixpo.pdf J07CA02 R
INFANRIX POLIO INJ SUS ISP 1X0,5ML
0078894 59/ 268/05-C infanrixpo.pdf infanrixpo.pdf J07CA02 R
INFANRIX POLIO INJ SUS ISP 1X0,5ML+2J
0208137 59/ 268/05-C infanrixpo.pdf infanrixpo.pdf J07CA02 R
INFANRIX POLIO INJ SUS ISP 20X0,5ML+40J
0208138 59/ 268/05-C     J07CA02 B
INFANRIX POLIO INJ SUS ISP 20X0,5ML
0078895 59/ 268/05-C     J07CA02 B
INFANRIX-IPV+HIB 0,5ML/DÁV INJ PLS SUS 20X0,5ML III
0018202 59/ 101/05-C     J07CA06 B
INFANRIX-IPV+HIB 0,5ML/DÁV INJ PLS SUS 40X0,5ML I
0018197 59/ 101/05-C     J07CA06 B

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 27. říjen 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2020 v 01:09