Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 26
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
EZETROL 10MG TBL NOB 300X1 I
0008674 31/ 267/03-C ezetrol.pdf ezetrol.pdf C10AX09 R
EZETROL 10MG TBL NOB 50X1 I
0008675 31/ 267/03-C ezetrol.pdf ezetrol.pdf C10AX09 R
EZETROL 10MG TBL NOB 7X1 I
0008676 31/ 267/03-C ezetrol.pdf ezetrol.pdf C10AX09 R
EZETROL 10MG TBL NOB 98X1 I
0008677 31/ 267/03-C ezetrol.pdf ezetrol.pdf C10AX09 R
EZETROL 10MG TBL NOB 50X1 III
0008824 31/ 267/03-C ezetrol.pdf ezetrol.pdf C10AX09 R
EZETROL 10MG TBL NOB 100X1 III
0008941 31/ 267/03-C ezetrol.pdf ezetrol.pdf C10AX09 R
EZETROL 10MG TBL NOB 300X1 III
0008942 31/ 267/03-C ezetrol.pdf ezetrol.pdf C10AX09 R
EZETROL 10MG TBL NOB 100
0008949 31/ 267/03-C ezetrol.pdf ezetrol.pdf C10AX09 R
EZETROL 10MG TBL NOB 30X1 I
0008673 31/ 267/03-C ezetrol.pdf ezetrol.pdf C10AX09 R
EZETROL 10MG TBL NOB 28X1 I
0008645 31/ 267/03-C ezetrol.pdf ezetrol.pdf C10AX09 R
EZETROL 10MG TBL NOB 20X1 I
0007517 31/ 267/03-C ezetrol.pdf ezetrol.pdf C10AX09 R
EZETROL 10MG TBL NOB 14X1 I
0007515 31/ 267/03-C ezetrol.pdf ezetrol.pdf C10AX09 R
EZETROL 10MG TBL NOB 100X1 I
0007513 31/ 267/03-C ezetrol.pdf ezetrol.pdf C10AX09 R
EZETROL 10MG TBL NOB 10X1 I
0007505 31/ 267/03-C ezetrol.pdf ezetrol.pdf C10AX09 R
EZETROL 10MG TBL NOB 90 II
0024281 31/ 267/03-C ezetrol.pdf ezetrol.pdf C10AX09 R
EZETROL 10MG TBL NOB 98 II
0047997 31/ 267/03-C ezetrol.pdf ezetrol.pdf C10AX09 R
EZETROL 10MG TBL NOB 50 II
0047996 31/ 267/03-C ezetrol.pdf ezetrol.pdf C10AX09 R
EZETROL 10MG TBL NOB 30 II
0047995 31/ 267/03-C ezetrol.pdf ezetrol.pdf C10AX09 R
EZETROL 10MG TBL NOB 28 II
0047994 31/ 267/03-C ezetrol.pdf ezetrol.pdf C10AX09 R
EZETROL 10MG TBL NOB 20 II
0047993 31/ 267/03-C ezetrol.pdf ezetrol.pdf C10AX09 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. listopad 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 31. říjen 2020 v 00:09