Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 16
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ENSURE PLUS FIBER ČOKOLÁDOVÁ PŘÍCHUŤ POR SOL 1X200ML
0033925   ensureplus.doc V06XX P
ENSURE PLUS FIBER ČOKOLÁDOVÁ PŘÍCHUŤ POR SOL 30X200ML
0033926   ensureplus.doc V06XX P
ENSURE PLUS FIBER MALINOVÁ PŘÍCHUŤ POR SOL 1X200ML
0033927   ensureplus.doc V06XX P
ENSURE PLUS FIBER MALINOVÁ PŘÍCHUŤ POR SOL 30X200ML
0033928   ensureplus.doc V06XX P
ENSURE PLUS FIBER PŘÍCHUŤ BANÁN POR SOL 1X220ML
0033432   ensureplus.doc V06XX P
ENSURE PLUS FIBER PŘÍCHUŤ BANÁN POR SOL 1X200ML
0033429   ensureplus.doc V06XX P
ENSURE PLUS FIBER PŘÍCHUŤ ČOKOLÁDA POR SOL 1X200ML
0033430   ensureplus.doc V06XX P
ENSURE PLUS FIBER PŘÍCHUŤ ČOKOLÁDA POR SOL 1X220ML
0033433   ensureplus.doc V06XX P
ENSURE PLUS FIBER PŘÍCHUŤ ČOKOLÁDA POR SOL 27X220ML
0033673   ensureplus.doc V06XX P
ENSURE PLUS FIBER PŘÍCHUŤ MALINA POR SOL 1X200ML
0033431   ensureplus.doc V06XX P
ENSURE PLUS FIBER PŘÍCHUŤ MALINA POR SOL 27X220ML
0033674   ensureplus.doc V06XX P
ENSURE PLUS FIBER PŘÍCHUŤ MALINA POR SOL 1X220ML
0033434   ensureplus.doc V06XX P
ENSURE PLUS FIBER PŘÍCHUŤ VANILKA POR SOL 1X220ML
0033676   ensureplus.doc V06XX P
ENSURE PLUS FIBER PŘÍCHUŤ VANILKA POR SOL 27X220ML
0033675   ensureplus.doc V06XX P
ENSURE PLUS FIBER VANILKOVÁ PŘÍCHUŤ POR SOL 30X200ML
0033930   ensureplus.doc V06XX P
ENSURE PLUS FIBER VANILKOVÁ PŘÍCHUŤ POR SOL 1X200ML
0033929   ensureplus.doc V06XX P

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 4. srpen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. srpen 2020 v 01:05