Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 46
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AZOMYR 5MG POR TBL DIS 60
0028861 EU/1/00/157/056 azomyr.pdf azomyr.pdf R06AX27 R
AZOMYR 5MG POR TBL DIS 90
0028862 EU/1/00/157/057 azomyr.pdf azomyr.pdf R06AX27 R
AZOMYR 5MG POR TBL DIS 50
0028860 EU/1/00/157/055 azomyr.pdf azomyr.pdf R06AX27 R
AZOMYR 5MG POR TBL DIS 30
0028859 EU/1/00/157/054 azomyr.pdf azomyr.pdf R06AX27 R
AZOMYR 5MG POR TBL DIS 20
0028858 EU/1/00/157/053 azomyr.pdf azomyr.pdf R06AX27 R
AZOMYR 5MG POR TBL DIS 18
0028857 EU/1/00/157/052 azomyr.pdf azomyr.pdf R06AX27 R
AZOMYR 5MG POR TBL DIS 15
0028856 EU/1/00/157/051 azomyr.pdf azomyr.pdf R06AX27 R
AZOMYR 5MG POR TBL DIS 12
0028855 EU/1/00/157/050 azomyr.pdf azomyr.pdf R06AX27 R
AZOMYR 5MG POR TBL DIS 10
0028854 EU/1/00/157/049 azomyr.pdf azomyr.pdf R06AX27 R
AZOMYR 5MG POR TBL DIS 6
0028853 EU/1/00/157/048 azomyr.pdf azomyr.pdf R06AX27 R
AZOMYR 5MG POR TBL DIS 5
0028852 EU/1/00/157/047 azomyr.pdf azomyr.pdf R06AX27 R
AZOMYR 0,5MG/ML POR SOL 150ML+STŘ
0028884 EU/1/00/157/067 azomyr.pdf azomyr.pdf R06AX27 R
AZOMYR 5MG POR TBL DIS 100
0028863 EU/1/00/157/058 azomyr.pdf azomyr.pdf R06AX27 R
AZOMYR 2,5MG POR TBL DIS 100
0028864 EU/1/00/157/046 azomyr.pdf azomyr.pdf R06AX27 R
AZOMYR 2,5MG POR TBL DIS 90
0028865 EU/1/00/157/045 azomyr.pdf azomyr.pdf R06AX27 R
AZOMYR 2,5MG POR TBL DIS 60
0028866 EU/1/00/157/044 azomyr.pdf azomyr.pdf R06AX27 R
AZOMYR 2,5MG POR TBL DIS 50
0028867 EU/1/00/157/043 azomyr.pdf azomyr.pdf R06AX27 R
AZOMYR 2,5MG POR TBL DIS 30
0028868 EU/1/00/157/042 azomyr.pdf azomyr.pdf R06AX27 R
AZOMYR 5MG TBL FLM 1
0026447 EU/1/00/157/001 azomyr.pdf azomyr.pdf R06AX27 R
AZOMYR 5MG TBL FLM 2
0026448 EU/1/00/157/002 azomyr.pdf azomyr.pdf R06AX27 R

1 2 3 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. listopad 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 31. říjen 2020 v 00:09