Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 5
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ZOLPINOX 10MG TBL FLM 50
0237212 57/ 278/03-C zolpinox.pdf zolpinox.pdf N05CF02 R
ZOLPINOX 10MG TBL FLM 30
0237211 57/ 278/03-C zolpinox.pdf zolpinox.pdf N05CF02 R
ZOLPINOX 10MG TBL FLM 20
0237210 57/ 278/03-C zolpinox.pdf zolpinox.pdf N05CF02 R
ZOLPINOX 10MG TBL FLM 100
0237213 57/ 278/03-C zolpinox.pdf zolpinox.pdf N05CF02 R
ZOLPINOX 10MG TBL FLM 10
0237209 57/ 278/03-C zolpinox.pdf zolpinox.pdf N05CF02 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 11. srpen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. srpen 2020 v 01:05