Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 5
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ZOELY 2,5MG/1,5MG TBL FLM 28(24+4)
0168394 EU/1/11/690/001 zoely.pdf zoely.pdf G03AA14 R
ZOELY 2,5MG/1,5MG TBL FLM 84(72+12)
0168395 EU/1/11/690/002 zoely.pdf zoely.pdf G03AA14 R
ZOELY 2,5MG/1,5MG TBL FLM 84(72+12)
0232602 EU/1/11/690/002
/PD/003/19
zoely.pdf zoely.pdf G03AA14 R
ZOELY 2,5MG/1,5MG TBL FLM 364(312+52)
0194547 EU/1/11/690/004 zoely.pdf zoely.pdf G03AA14 R
ZOELY 2,5MG/1,5MG TBL FLM 168(144+24)
0194546 EU/1/11/690/003 zoely.pdf zoely.pdf G03AA14 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 4. srpen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. srpen 2020 v 01:05