Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 24
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
XELEVIA 50MG TBL FLM 90
0194837 EU/1/07/382/022 xelevia.pdf xelevia.pdf A10BH01 R
XELEVIA 50MG TBL FLM 30
0194836 EU/1/07/382/021 xelevia.pdf xelevia.pdf A10BH01 R
XELEVIA 25MG TBL FLM 90
0194835 EU/1/07/382/020 xelevia.pdf xelevia.pdf A10BH01 R
XELEVIA 25MG TBL FLM 30
0194834 EU/1/07/382/019 xelevia.pdf xelevia.pdf A10BH01 R

‹‹ ‹ 1 2

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 2. červen 2020 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2020 v 14:11