Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 45
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
VIRAFERONPEG 80MCG INJ PSO LQF 12X0,5ML+12J
0026001 EU/1/00/132/038 viraferonp.pdf viraferonp.pdf L03AB10 R
VIRAFERONPEG 80MCG INJ PSO LQF 4X0,5ML+4J
0026999 EU/1/00/132/036 viraferonp.pdf viraferonp.pdf L03AB10 R
VIRAFERONPEG 80MCG INJ PSO LQF 1X0,5ML+1J
0026998 EU/1/00/132/035 viraferonp.pdf viraferonp.pdf L03AB10 R
VIRAFERONPEG 50MCG INJ PSO LQF 12X0,5ML+12J
0026997 EU/1/00/132/034 viraferonp.pdf viraferonp.pdf L03AB10 R
VIRAFERONPEG 50MCG INJ PSO LQF 4X0,5ML+4J
0026995 EU/1/00/132/032 viraferonp.pdf viraferonp.pdf L03AB10 R
VIRAFERONPEG 50MCG INJ PSO LQF 1X0,5ML+1J
0026994 EU/1/00/132/031 viraferonp.pdf viraferonp.pdf L03AB10 R
VIRAFERONPEG 150MCG INJ PSO LQF 12+12X0,7ML AMP+12 SET
0026993 EU/1/00/132/030 viraferonp.pdf viraferonp.pdf L03AB10 R
VIRAFERONPEG 120MCG INJ PSO LQF 12+12X0,7ML AMP+12 SET
0026992 EU/1/00/132/029 viraferonp.pdf viraferonp.pdf L03AB10 R
VIRAFERONPEG 100MCG INJ PSO LQF 12+12X0,7ML AMP+12 SET
0026991 EU/1/00/132/028 viraferonp.pdf viraferonp.pdf L03AB10 R
VIRAFERONPEG 80MCG INJ PSO LQF 12+12X0,7ML AMP+12 SET
0026990 EU/1/00/132/027 viraferonp.pdf viraferonp.pdf L03AB10 R
VIRAFERONPEG 50MCG INJ PSO LQF 12+12X0,7ML AMP+12 SET
0026989 EU/1/00/132/026 viraferonp.pdf viraferonp.pdf L03AB10 R
VIRAFERONPEG 150MCG INJ PSO LQF 6+6X0,7ML AMP
0026988 EU/1/00/132/025 viraferonp.pdf viraferonp.pdf L03AB10 R
VIRAFERONPEG 150MCG INJ PSO LQF 4+4X0,7ML AMP+4 SET
0026987 EU/1/00/132/024 viraferonp.pdf viraferonp.pdf L03AB10 R
VIRAFERONPEG 150MCG INJ PSO LQF 4+4X0,7ML AMP
0026986 EU/1/00/132/023 viraferonp.pdf viraferonp.pdf L03AB10 R
VIRAFERONPEG 150MCG INJ PSO LQF 1+1X0,7ML AMP+SET
0026985 EU/1/00/132/022 viraferonp.pdf viraferonp.pdf L03AB10 R
VIRAFERONPEG 150MCG INJ PSO LQF 1+1X0,7ML AMP
0026984 EU/1/00/132/021 viraferonp.pdf viraferonp.pdf L03AB10 R
VIRAFERONPEG 120MCG INJ PSO LQF 6+6X0,7ML AMP
0026983 EU/1/00/132/020 viraferonp.pdf viraferonp.pdf L03AB10 R
VIRAFERONPEG 120MCG INJ PSO LQF 4+4X0,7ML AMP+4 SET
0026982 EU/1/00/132/019 viraferonp.pdf viraferonp.pdf L03AB10 R
VIRAFERONPEG 100MCG INJ PSO LQF 1X0,5ML+1J
0026002 EU/1/00/132/039 viraferonp.pdf viraferonp.pdf L03AB10 R
VIRAFERONPEG 100MCG INJ PSO LQF 4X0,5ML+4J
0026003 EU/1/00/132/040 viraferonp.pdf viraferonp.pdf L03AB10 R

1 2 3 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. listopad 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 31. říjen 2020 v 00:09