Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 45
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
VIRAFERONPEG 50MCG INJ PSO LQF 1+1X0,7ML AMP
0026964 EU/1/00/132/001 viraferonp.pdf viraferonp.pdf L03AB10 R
VIRAFERONPEG 150MCG INJ PSO LQF 12X0,5ML+12J
0026013 EU/1/00/132/050 viraferonp.pdf viraferonp.pdf L03AB10 R
VIRAFERONPEG 150MCG INJ PSO LQF 4X0,5ML+4J
0026011 EU/1/00/132/048 viraferonp.pdf viraferonp.pdf L03AB10 R
VIRAFERONPEG 150MCG INJ PSO LQF 1X0,5ML+1J
0026010 EU/1/00/132/047 viraferonp.pdf viraferonp.pdf L03AB10 R
VIRAFERONPEG 120MCG INJ PSO LQF 12X0,5ML+12J
0026009 EU/1/00/132/046 viraferonp.pdf viraferonp.pdf L03AB10 R
VIRAFERONPEG 120MCG INJ PSO LQF 4X0,5ML+4J
0026007 EU/1/00/132/044 viraferonp.pdf viraferonp.pdf L03AB10 R
VIRAFERONPEG 120MCG INJ PSO LQF 1X0,5ML+1J
0026006 EU/1/00/132/043 viraferonp.pdf viraferonp.pdf L03AB10 R
VIRAFERONPEG 100MCG INJ PSO LQF 12X0,5ML+12J
0026005 EU/1/00/132/042 viraferonp.pdf viraferonp.pdf L03AB10 R
VIRAFERONPEG 100MCG INJ PSO LQF 4X0,5ML+4J
0026003 EU/1/00/132/040 viraferonp.pdf viraferonp.pdf L03AB10 R
VIRAFERONPEG 100MCG INJ PSO LQF 1X0,5ML+1J
0026002 EU/1/00/132/039 viraferonp.pdf viraferonp.pdf L03AB10 R
VIRAFERONPEG 80MCG INJ PSO LQF 12X0,5ML+12J
0026001 EU/1/00/132/038 viraferonp.pdf viraferonp.pdf L03AB10 R
VIRAFERONPEG 80MCG INJ PSO LQF 4X0,5ML+4J
0026999 EU/1/00/132/036 viraferonp.pdf viraferonp.pdf L03AB10 R
VIRAFERONPEG 80MCG INJ PSO LQF 1X0,5ML+1J
0026998 EU/1/00/132/035 viraferonp.pdf viraferonp.pdf L03AB10 R
VIRAFERONPEG 50MCG INJ PSO LQF 12X0,5ML+12J
0026997 EU/1/00/132/034 viraferonp.pdf viraferonp.pdf L03AB10 R
VIRAFERONPEG 50MCG INJ PSO LQF 4X0,5ML+4J
0026995 EU/1/00/132/032 viraferonp.pdf viraferonp.pdf L03AB10 R
VIRAFERONPEG 50MCG INJ PSO LQF 1X0,5ML+1J
0026994 EU/1/00/132/031 viraferonp.pdf viraferonp.pdf L03AB10 R
VIRAFERONPEG 150MCG INJ PSO LQF 12+12X0,7ML AMP+12 SET
0026993 EU/1/00/132/030 viraferonp.pdf viraferonp.pdf L03AB10 R
VIRAFERONPEG 120MCG INJ PSO LQF 12+12X0,7ML AMP+12 SET
0026992 EU/1/00/132/029 viraferonp.pdf viraferonp.pdf L03AB10 R
VIRAFERONPEG 50MCG INJ PSO LQF 1+1X0,7ML AMP+SET
0026965 EU/1/00/132/002 viraferonp.pdf viraferonp.pdf L03AB10 R
VIRAFERONPEG 50MCG INJ PSO LQF 4+4X0,7ML AMP
0026966 EU/1/00/132/003 viraferonp.pdf viraferonp.pdf L03AB10 R

1 2 3 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. leden 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2020 v 00:09