Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 45
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
VIRAFERONPEG 150MCG INJ PSO LQF 1X0,5ML+1J
0026010 EU/1/00/132/047 viraferonp.pdf viraferonp.pdf L03AB10 R
VIRAFERONPEG 120MCG INJ PSO LQF 4X0,5ML+4J
0026007 EU/1/00/132/044 viraferonp.pdf viraferonp.pdf L03AB10 R
VIRAFERONPEG 150MCG INJ PSO LQF 4X0,5ML+4J
0026011 EU/1/00/132/048 viraferonp.pdf viraferonp.pdf L03AB10 R
VIRAFERONPEG 50MCG INJ PSO LQF 1+1X0,7ML AMP
0026964 EU/1/00/132/001 viraferonp.pdf viraferonp.pdf L03AB10 R
VIRAFERONPEG 50MCG INJ PSO LQF 1+1X0,7ML AMP+SET
0026965 EU/1/00/132/002 viraferonp.pdf viraferonp.pdf L03AB10 R
VIRAFERONPEG 50MCG INJ PSO LQF 4+4X0,7ML AMP
0026966 EU/1/00/132/003 viraferonp.pdf viraferonp.pdf L03AB10 R
VIRAFERONPEG 50MCG INJ PSO LQF 4+4X0,7ML AMP+4 SET
0026967 EU/1/00/132/004 viraferonp.pdf viraferonp.pdf L03AB10 R
VIRAFERONPEG 50MCG INJ PSO LQF 6+6X0,7ML AMP
0026968 EU/1/00/132/005 viraferonp.pdf viraferonp.pdf L03AB10 R
VIRAFERONPEG 80MCG INJ PSO LQF 1+1X0,7ML AMP
0026969 EU/1/00/132/006 viraferonp.pdf viraferonp.pdf L03AB10 R
VIRAFERONPEG 80MCG INJ PSO LQF 1+1X0,7ML AMP+SET
0026970 EU/1/00/132/007 viraferonp.pdf viraferonp.pdf L03AB10 R
VIRAFERONPEG 80MCG INJ PSO LQF 4+4X0,7ML AMP
0026971 EU/1/00/132/008 viraferonp.pdf viraferonp.pdf L03AB10 R
VIRAFERONPEG 80MCG INJ PSO LQF 4+4X0,7ML AMP+4 SET
0026972 EU/1/00/132/009 viraferonp.pdf viraferonp.pdf L03AB10 R
VIRAFERONPEG 80MCG INJ PSO LQF 6+6X0,7ML AMP
0026973 EU/1/00/132/010 viraferonp.pdf viraferonp.pdf L03AB10 R
VIRAFERONPEG 100MCG INJ PSO LQF 1+1X0,7ML AMP
0026974 EU/1/00/132/011 viraferonp.pdf viraferonp.pdf L03AB10 R
VIRAFERONPEG 100MCG INJ PSO LQF 1+1X0,7ML AMP+SET
0026975 EU/1/00/132/012 viraferonp.pdf viraferonp.pdf L03AB10 R
VIRAFERONPEG 100MCG INJ PSO LQF 4+4X0,7ML AMP
0026976 EU/1/00/132/013 viraferonp.pdf viraferonp.pdf L03AB10 R
VIRAFERONPEG 100MCG INJ PSO LQF 4+4X0,7ML AMP+4 SET
0026977 EU/1/00/132/014 viraferonp.pdf viraferonp.pdf L03AB10 R
VIRAFERONPEG 100MCG INJ PSO LQF 6+6X0,7ML AMP
0026978 EU/1/00/132/015 viraferonp.pdf viraferonp.pdf L03AB10 R
VIRAFERONPEG 120MCG INJ PSO LQF 1+1X0,7ML AMP
0026979 EU/1/00/132/016 viraferonp.pdf viraferonp.pdf L03AB10 R
VIRAFERONPEG 120MCG INJ PSO LQF 1+1X0,7ML AMP+SET
0026980 EU/1/00/132/017 viraferonp.pdf viraferonp.pdf L03AB10 R

1 2 3 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 4. srpen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. srpen 2020 v 01:05