Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
UNDESTOR 40MG CPS MOL 60
0225993 56/ 023/91-S/C undestor.pdf undestor.pdf G03BA03 R
UNDESTOR 40MG CPS MOL 30
0225994 56/ 023/91-S/C undestor.pdf undestor.pdf G03BA03 R
UNDESTOR 40MG CPS MOL 120
0225995 56/ 023/91-S/C undestor.pdf undestor.pdf G03BA03 R
UNDESTOR 40MG CPS MOL 30
0017931 56/ 023/91-S/C     G03BA03 B
UNDESTOR 40MG CPS MOL 120
0017932 56/ 023/91-S/C     G03BA03 B
UNDESTOR 40MG CPS MOL 60
0080218 56/ 023/91-S/C     G03BA03 B

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 4. srpen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. srpen 2020 v 01:05