Vyhledávání
Počet nalezených záznamů: 3
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
THIOCTACID 600 HR 600MG TBL FLM 30
0052220 87/ 194/74-C thioctacid.pdf thioctacid.pdf A16AX01 R
THIOCTACID 600 HR 600MG TBL FLM 60
0052221 87/ 194/74-C thioctacid.pdf thioctacid.pdf A16AX01 R
THIOCTACID 600 HR 600MG TBL FLM 100
0052224 87/ 194/74-C thioctacid.pdf thioctacid.pdf A16AX01 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 12. prosinec 2017 v 00:13
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2017 v 00:16