Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 33
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SINGULAIR MINI 4MG TBL MND 56X1
0208817 14/ 190/01-C singulairm.pdf singulairm.pdf R03DC03 R
SINGULAIR MINI 4MG TBL MND 50X1
0208816 14/ 190/01-C singulairm.pdf singulairm.pdf R03DC03 R
SINGULAIR MINI 4MG TBL MND 49X1
0208815 14/ 190/01-C singulairm.pdf singulairm.pdf R03DC03 R
SINGULAIR MINI 4MG TBL MND 200
0208814 14/ 190/01-C singulairm.pdf singulairm.pdf R03DC03 R
SINGULAIR MINI 4MG TBL MND 140
0208813 14/ 190/01-C singulairm.pdf singulairm.pdf R03DC03 R
SINGULAIR MINI 4MG TBL MND 100
0208812 14/ 190/01-C singulairm.pdf singulairm.pdf R03DC03 R
SINGULAIR MINI 4MG TBL MND 56
0208811 14/ 190/01-C singulairm.pdf singulairm.pdf R03DC03 R
SINGULAIR MINI 4MG TBL MND 50
0208810 14/ 190/01-C singulairm.pdf singulairm.pdf R03DC03 R
SINGULAIR MINI 4MG TBL MND 30
0208809 14/ 190/01-C singulairm.pdf singulairm.pdf R03DC03 R
SINGULAIR MINI 4MG TBL MND 20
0208808 14/ 190/01-C singulairm.pdf singulairm.pdf R03DC03 R
SINGULAIR MINI 4MG TBL MND 10
0208806 14/ 190/01-C singulairm.pdf singulairm.pdf R03DC03 R
SINGULAIR MINI 4MG TBL MND 14
0208807 14/ 190/01-C singulairm.pdf singulairm.pdf R03DC03 R
SINGULAIR MINI 4MG TBL MND 98
0125134 14/ 190/01-C singulairm.pdf singulairm.pdf R03DC03 R

‹‹ ‹ 1 2

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 19. květen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2020 v 01:09