Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 20
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SILDENAFIL MEDREG 100MG TBL FLM 1 I
0204225 83/ 184/15-C sildenafil.pdf sildenafil.pdf G04BE03 R
SILDENAFIL MEDREG 100MG TBL FLM 2 I
0204226 83/ 184/15-C sildenafil.pdf sildenafil.pdf G04BE03 R
SILDENAFIL MEDREG 100MG TBL FLM 4 I
0204227 83/ 184/15-C sildenafil.pdf sildenafil.pdf G04BE03 R
SILDENAFIL MEDREG 100MG TBL FLM 8 I
0204228 83/ 184/15-C sildenafil.pdf sildenafil.pdf G04BE03 R
SILDENAFIL MEDREG 100MG TBL FLM 10 I
0204229 83/ 184/15-C sildenafil.pdf sildenafil.pdf G04BE03 R
SILDENAFIL MEDREG 100MG TBL FLM 12 I
0204230 83/ 184/15-C sildenafil.pdf sildenafil.pdf G04BE03 R
SILDENAFIL MEDREG 100MG TBL FLM 20 I
0204231 83/ 184/15-C sildenafil.pdf sildenafil.pdf G04BE03 R
SILDENAFIL MEDREG 100MG TBL FLM 24 I
0204232 83/ 184/15-C sildenafil.pdf sildenafil.pdf G04BE03 R
SILDENAFIL MEDREG 100MG TBL FLM 28 I
0204233 83/ 184/15-C sildenafil.pdf sildenafil.pdf G04BE03 R
SILDENAFIL MEDREG 100MG TBL FLM 90 I
0204234 83/ 184/15-C sildenafil.pdf sildenafil.pdf G04BE03 R
SILDENAFIL MEDREG 100MG TBL FLM 8 II
0215876 83/ 184/15-C sildenafil.pdf sildenafil.pdf G04BE03 R
SILDENAFIL MEDREG 100MG TBL FLM 10 II
0215877 83/ 184/15-C sildenafil.pdf sildenafil.pdf G04BE03 R
SILDENAFIL MEDREG 100MG TBL FLM 12 II
0215878 83/ 184/15-C sildenafil.pdf sildenafil.pdf G04BE03 R
SILDENAFIL MEDREG 100MG TBL FLM 20 II
0215879 83/ 184/15-C sildenafil.pdf sildenafil.pdf G04BE03 R
SILDENAFIL MEDREG 100MG TBL FLM 24 II
0215880 83/ 184/15-C sildenafil.pdf sildenafil.pdf G04BE03 R
SILDENAFIL MEDREG 100MG TBL FLM 28 II
0215881 83/ 184/15-C sildenafil.pdf sildenafil.pdf G04BE03 R
SILDENAFIL MEDREG 100MG TBL FLM 90 II
0215882 83/ 184/15-C sildenafil.pdf sildenafil.pdf G04BE03 R
SILDENAFIL MEDREG 100MG TBL FLM 1 II
0215873 83/ 184/15-C sildenafil.pdf sildenafil.pdf G04BE03 R
SILDENAFIL MEDREG 100MG TBL FLM 2 II
0215874 83/ 184/15-C sildenafil.pdf sildenafil.pdf G04BE03 R
SILDENAFIL MEDREG 100MG TBL FLM 4 II
0215875 83/ 184/15-C sildenafil.pdf sildenafil.pdf G04BE03 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. listopad 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 31. říjen 2020 v 00:09