Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
RAVICTI 1,1G/ML POR LIQ 1X25ML I
0209081 EU/1/15/1062/001 ravicti.pdf ravicti.pdf A16AX09 R
RAVICTI 1,1G/ML POR LIQ 1X25ML II
0209082 EU/1/15/1062/002 ravicti.pdf ravicti.pdf A16AX09 R
RAVICTI 1,1G/ML POR LIQ 1X25ML IV
0209084 EU/1/15/1062/004 ravicti.pdf ravicti.pdf A16AX09 R
RAVICTI 1,1G/ML POR LIQ 1X25ML III
0209083 EU/1/15/1062/003 ravicti.pdf ravicti.pdf A16AX09 R

1

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. říjen 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. září 2019 v 16:41