Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 7
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
RAPAMUNE 0,5MG TBL OBD 100
0167744 EU/1/01/171/014 rapamune.pdf rapamune.pdf L04AA10 R
RAPAMUNE 1MG/ML POR SOL 1X60ML+30STŘ+AD
0027235 EU/1/01/171/001 rapamune.pdf rapamune.pdf L04AA10 R
RAPAMUNE 1MG TBL OBD 30
0027241 EU/1/01/171/007 rapamune.pdf rapamune.pdf L04AA10 R
RAPAMUNE 1MG TBL OBD 100
0027242 EU/1/01/171/008 rapamune.pdf rapamune.pdf L04AA10 R
RAPAMUNE 2MG TBL OBD 30
0027243 EU/1/01/171/009 rapamune.pdf rapamune.pdf L04AA10 R
RAPAMUNE 2MG TBL OBD 100
0027244 EU/1/01/171/010 rapamune.pdf rapamune.pdf L04AA10 R
RAPAMUNE 0,5MG TBL OBD 30
0167743 EU/1/01/171/013 rapamune.pdf rapamune.pdf L04AA10 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09