Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 30
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PRUBEVEN 750MG TBL FLM 336
0202968 29/ 047/13-C prubeven.pdf prubeven.pdf M01AX05 R
PRUBEVEN 750MG TBL FLM 360
0202984 29/ 047/13-C prubeven.pdf prubeven.pdf M01AX05 R
PRUBEVEN 750MG TBL FLM 336
0202983 29/ 047/13-C prubeven.pdf prubeven.pdf M01AX05 R
PRUBEVEN 750MG TBL FLM 180
0202982 29/ 047/13-C prubeven.pdf prubeven.pdf M01AX05 R
PRUBEVEN 750MG TBL FLM 10
0202956 29/ 047/13-C prubeven.pdf prubeven.pdf M01AX05 R
PRUBEVEN 750MG TBL FLM 12
0202957 29/ 047/13-C prubeven.pdf prubeven.pdf M01AX05 R
PRUBEVEN 750MG TBL FLM 14
0202958 29/ 047/13-C prubeven.pdf prubeven.pdf M01AX05 R
PRUBEVEN 750MG TBL FLM 20
0202959 29/ 047/13-C prubeven.pdf prubeven.pdf M01AX05 R
PRUBEVEN 750MG TBL FLM 28
0202960 29/ 047/13-C prubeven.pdf prubeven.pdf M01AX05 R
PRUBEVEN 750MG TBL FLM 30
0202961 29/ 047/13-C prubeven.pdf prubeven.pdf M01AX05 R
PRUBEVEN 750MG TBL FLM 56
0202962 29/ 047/13-C prubeven.pdf prubeven.pdf M01AX05 R
PRUBEVEN 750MG TBL FLM 60
0202963 29/ 047/13-C prubeven.pdf prubeven.pdf M01AX05 R
PRUBEVEN 750MG TBL FLM 112
0202964 29/ 047/13-C prubeven.pdf prubeven.pdf M01AX05 R
PRUBEVEN 750MG TBL FLM 120
0202965 29/ 047/13-C prubeven.pdf prubeven.pdf M01AX05 R
PRUBEVEN 750MG TBL FLM 168
0202966 29/ 047/13-C prubeven.pdf prubeven.pdf M01AX05 R
PRUBEVEN 750MG TBL FLM 180
0202967 29/ 047/13-C prubeven.pdf prubeven.pdf M01AX05 R
PRUBEVEN 750MG TBL FLM 8
0202985 29/ 047/13-C prubeven.pdf prubeven.pdf M01AX05 R
PRUBEVEN 750MG TBL FLM 360
0202969 29/ 047/13-C prubeven.pdf prubeven.pdf M01AX05 R
PRUBEVEN 750MG TBL FLM 8
0202970 29/ 047/13-C prubeven.pdf prubeven.pdf M01AX05 R
PRUBEVEN 750MG TBL FLM 10
0202971 29/ 047/13-C prubeven.pdf prubeven.pdf M01AX05 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 17. září 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 31. srpen 2019 v 01:09