Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 13
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PREGNYL 5000IU INJ PSO LQF 1+1
0229636 56/ 279/91-C/C pregnyl.pdf pregnyl.pdf G03GA01 R
PREGNYL 5000IU INJ PSO LQF 3+3
0229635 56/ 279/91-C/C pregnyl.pdf pregnyl.pdf G03GA01 R
PREGNYL 1500IU INJ PSO LQF 3+3
0229633 56/ 279/91-B/C pregnyl.pdf pregnyl.pdf G03GA01 R
PREGNYL 1500IU INJ PSO LQF 1+1
0229634 56/ 279/91-B/C pregnyl.pdf pregnyl.pdf G03GA01 R
PREGNYL 1500 1500IU INJ PSO LQF 3+3
0219794 56/ 279/91-B/C     G03GA01 B
PREGNYL 1500 1500IU INJ PSO LQF 50+50
0099315 56/ 279/91-B/C     G03GA01 B
PREGNYL 1500 1500IU INJ PSO LQF 3+3
0011951 56/ 279/91-B/C     G03GA01 B
PREGNYL 1500 1500IU INJ PSO LQF 1+1
0219795 56/ 279/91-B/C     G03GA01 B
PREGNYL 5000 5000IU INJ PSO LQF 1+1
0219797 56/ 279/91-C/C     G03GA01 B
PREGNYL 5000 5000IU INJ PSO LQF 1+1
0150063 56/ 279/91-C/C     G03GA01 B
PREGNYL 5000 5000IU INJ PSO LQF 50+50
0099316 56/ 279/91-C/C     G03GA01 B
PREGNYL 5000 5000IU INJ PSO LQF 3+3
0096314 56/ 279/91-C/C     G03GA01 B
PREGNYL 5000 5000IU INJ PSO LQF 3+3
0219796 56/ 279/91-C/C     G03GA01 B

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 17. září 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 31. srpen 2019 v 01:09