Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 45
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PEGINTRON 50MCG INJ PSO LQF 4X0,5ML+4J
0027484 EU/1/00/131/032 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 50MCG INJ PSO LQF 12X0,5ML+12J
0027486 EU/1/00/131/034 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 80MCG INJ PSO LQF 1X0,5ML+1J
0027487 EU/1/00/131/035 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 80MCG INJ PSO LQF 4X0,5ML+4J
0027488 EU/1/00/131/036 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 150MCG INJ PSO LQF 12X0,5ML+12J
0027049 EU/1/00/131/050 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 80MCG INJ PSO LQF 12X0,5ML+12J
0027490 EU/1/00/131/038 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 100MCG INJ PSO LQF 1X0,5ML+1J
0027491 EU/1/00/131/039 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 100MCG INJ PSO LQF 4X0,5ML+4J
0027492 EU/1/00/131/040 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 100MCG INJ PSO LQF 12X0,5ML+12J
0027494 EU/1/00/131/042 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 120MCG INJ PSO LQF 1X0,5ML+1J
0027495 EU/1/00/131/043 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 120MCG INJ PSO LQF 4X0,5ML+4J
0027496 EU/1/00/131/044 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 120MCG INJ PSO LQF 12X0,5ML+12J
0027498 EU/1/00/131/046 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 150MCG INJ PSO LQF 1X0,5ML+1J
0027499 EU/1/00/131/047 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 150MCG INJ PSO LQF 4X0,5ML+4J
0027500 EU/1/00/131/048 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 100MCG INJ PSO LQF 1+1X0,7ML AMP
0027463 EU/1/00/131/011 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 80MCG INJ PSO LQF 6+6X0,7ML AMP
0027462 EU/1/00/131/010 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 80MCG INJ PSO LQF 4+4X0,7ML AMP+4 SET
0027461 EU/1/00/131/009 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 80MCG INJ PSO LQF 4+4X0,7ML AMP
0027460 EU/1/00/131/008 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 80MCG INJ PSO LQF 1+1X0,7ML AMP+SET
0027459 EU/1/00/131/007 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 80MCG INJ PSO LQF 1+1X0,7ML AMP
0027458 EU/1/00/131/006 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R

‹‹ ‹ 1 2 3 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 11. červen 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. červen 2019 v 01:09