Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
NOXAFIL 100MG TBL ENT 96(8X12)
0210002 EU/1/05/320/003 noxafil.pdf noxafil.pdf J02AC04 R
NOXAFIL 100MG TBL ENT 24(2X12)
0210001 EU/1/05/320/002 noxafil.pdf noxafil.pdf J02AC04 R
NOXAFIL 300MG INF CNC SOL 1X16,7ML
0210146 EU/1/05/320/004 noxafil.pdf noxafil.pdf J02AC04 R
NOXAFIL 40MG/ML POR SUS 1X105ML
0025449 EU/1/05/320/001 noxafil.pdf noxafil.pdf J02AC04 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 22. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09