Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 7
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
NIMENRIX INJ PSO LQF 1+1X1,25ML ISP
0193234 EU/1/12/767/001 nimenrix.pdf nimenrix.pdf J07AH08 R
NIMENRIX INJ PSO LQF 10+10X1ML AMP
0193239 EU/1/12/767/006 nimenrix.pdf nimenrix.pdf J07AH08 R
NIMENRIX INJ PSO LQF 1+1X1ML AMP
0193238 EU/1/12/767/005 nimenrix.pdf nimenrix.pdf J07AH08 R
NIMENRIX INJ PSO LQF 100+100X1ML AMP
0193240 EU/1/12/767/007 nimenrix.pdf nimenrix.pdf J07AH08 R
NIMENRIX INJ PSO LQF 10+10X1,25ML ISP
0193235 EU/1/12/767/002 nimenrix.pdf nimenrix.pdf J07AH08 R
NIMENRIX INJ PSO LQF 1+1X1,25ML ISP+2J
0193236 EU/1/12/767/003 nimenrix.pdf nimenrix.pdf J07AH08 R
NIMENRIX INJ PSO LQF 10+10X1,25ML ISP+20J
0193237 EU/1/12/767/004 nimenrix.pdf nimenrix.pdf J07AH08 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 22. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09