Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 46
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
NEOCLARITYN 5MG POR TBL DIS 30
0028889 EU/1/00/161/054 neoclarity.pdf neoclarity.pdf R06AX27 R
NEOCLARITYN 5MG POR TBL DIS 20
0028890 EU/1/00/161/053 neoclarity.pdf neoclarity.pdf R06AX27 R
NEOCLARITYN 5MG POR TBL DIS 18
0028891 EU/1/00/161/052 neoclarity.pdf neoclarity.pdf R06AX27 R
NEOCLARITYN 5MG POR TBL DIS 15
0028892 EU/1/00/161/051 neoclarity.pdf neoclarity.pdf R06AX27 R
NEOCLARITYN 5MG POR TBL DIS 12
0028893 EU/1/00/161/050 neoclarity.pdf neoclarity.pdf R06AX27 R
NEOCLARITYN 5MG POR TBL DIS 10
0028894 EU/1/00/161/049 neoclarity.pdf neoclarity.pdf R06AX27 R

‹‹ ‹ 1 2 3

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 2. červen 2020 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2020 v 14:11