Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 20
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
MONTELUKAST MEDREG 10MG TBL FLM 200
0214252 14/ 336/16-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST MEDREG 10MG TBL FLM 140
0214251 14/ 336/16-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST MEDREG 10MG TBL FLM 120
0214250 14/ 336/16-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST MEDREG 10MG TBL FLM 100
0214249 14/ 336/16-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST MEDREG 10MG TBL FLM 98
0214248 14/ 336/16-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST MEDREG 10MG TBL FLM 90
0214247 14/ 336/16-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST MEDREG 10MG TBL FLM 84
0214246 14/ 336/16-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST MEDREG 10MG TBL FLM 80
0214245 14/ 336/16-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST MEDREG 10MG TBL FLM 70
0214244 14/ 336/16-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST MEDREG 10MG TBL FLM 60
0214243 14/ 336/16-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST MEDREG 10MG TBL FLM 56
0214242 14/ 336/16-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST MEDREG 10MG TBL FLM 50
0214241 14/ 336/16-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST MEDREG 10MG TBL FLM 49
0214240 14/ 336/16-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST MEDREG 10MG TBL FLM 40
0214239 14/ 336/16-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST MEDREG 10MG TBL FLM 30
0214238 14/ 336/16-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST MEDREG 10MG TBL FLM 28
0214237 14/ 336/16-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST MEDREG 10MG TBL FLM 20
0214236 14/ 336/16-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST MEDREG 10MG TBL FLM 14
0214235 14/ 336/16-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST MEDREG 10MG TBL FLM 7
0214233 14/ 336/16-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST MEDREG 10MG TBL FLM 10
0214234 14/ 336/16-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. listopad 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 31. říjen 2020 v 00:09