Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 3
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
METHYLTHIONINIUMCHLORID PROVEBLUE 5MG/ML INJ SOL 5X2ML
0194704 EU/1/11/682/002 methylthio.pdf methylthio.pdf V03AB17 R
METHYLTHIONINIUMCHLORID PROVEBLUE 5MG/ML INJ SOL 20X2ML
0194705 EU/1/11/682/003 methylthio.pdf methylthio.pdf V03AB17 R
METHYLTHIONINIUMCHLORID PROVEBLUE 5MG/ML INJ SOL 5X10ML
0168252 EU/1/11/682/001 methylthio.pdf methylthio.pdf V03AB17 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 2. červen 2020 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2020 v 14:11