Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 11
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
MARVELON 0,15MG/0,03MG TBL NOB 3X21
0180527 17/ 126/91-C/PI/001/11 marvelon.pdf marvelon.pdf G03AA09 R
MARVELON 0,15MG/0,03MG TBL NOB 3X21
0132738 17/ 126/91-C/PI/001/13 marvelon.pdf marvelon.pdf G03AA09 R
MARVELON 0,15MG/0,03MG TBL NOB 1X21
0225754 17/ 126/91-C marvelon.pdf marvelon.pdf G03AA09 R
MARVELON 0,15MG/0,03MG TBL NOB 3X21
0142494 17/ 126/91-C/PI/001/08 marvelon.pdf marvelon.pdf G03AA09 R
MARVELON 0,15MG/0,03MG TBL NOB 6X21
0096550 17/ 126/91-C     G03AA09 B
MARVELON 0,15MG/0,03MG TBL NOB 3X21
0096549 17/ 126/91-C     G03AA09 B
MARVELON 0,15MG/0,03MG TBL NOB 1X21
0096121 17/ 126/91-C     G03AA09 B
MARVELON 0,15MG/0,03MG TBL NOB 3X21
0221106 17/ 126/91-C/PI/009/19 marvelon.pdf marvelon.pdf G03AA09 R
MARVELON 0,15MG/0,03MG TBL NOB 6X21
0225756 17/ 126/91-C marvelon.pdf marvelon.pdf G03AA09 R
MARVELON 0,15MG/0,03MG TBL NOB 3X21
0225755 17/ 126/91-C marvelon.pdf marvelon.pdf G03AA09 R
MARVELON 0,15MG/0,03MG TBL NOB 3X21
0132565 17/ 126/91-C/PI/002/11 marvelon.pdf marvelon.pdf G03AA09 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 4. srpen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. srpen 2020 v 01:05