Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 28
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
LIXIANA 60MG TBL FLM 50X1
0210633 EU/1/15/993/027 lixiana.pdf lixiana.pdf B01AF03 R
LIXIANA 60MG TBL FLM 100X1
0210634 EU/1/15/993/028 lixiana.pdf lixiana.pdf B01AF03 R
LIXIANA 15MG TBL FLM 10
0210607 EU/1/15/993/001 lixiana.pdf lixiana.pdf B01AF03 R
LIXIANA 15MG TBL FLM 10X1
0210608 EU/1/15/993/016 lixiana.pdf lixiana.pdf B01AF03 R
LIXIANA 30MG TBL FLM 10
0210609 EU/1/15/993/002 lixiana.pdf lixiana.pdf B01AF03 R
LIXIANA 30MG TBL FLM 14
0210610 EU/1/15/993/004 lixiana.pdf lixiana.pdf B01AF03 R
LIXIANA 30MG TBL FLM 28
0210611 EU/1/15/993/005 lixiana.pdf lixiana.pdf B01AF03 R
LIXIANA 30MG TBL FLM 30
0210612 EU/1/15/993/006 lixiana.pdf lixiana.pdf B01AF03 R

‹‹ ‹ 1 2

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 2. červen 2020 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2020 v 14:11