Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 7
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
LEKOPTIN 2,5MG/ML INJ SOL 50X2ML
0009210 13/ 238/73-C lekoptin.pdf lekoptin.pdf C08DA01 R
LEKOPTIN 40 MG 40MG TBL OBD 50
0096074 13/ 239/73-C lekoptin.pdf lekoptin.pdf C08DA01 R
LEKOPTIN 80 MG 80MG TBL OBD 50
0097570 13/ 715/92-A/C lekoptin.pdf lekoptin.pdf C08DA01 R
LEKOPTIN 120 MG 120MG TBL OBD 20
0068963 13/ 715/92-B/C lekoptin.pdf lekoptin.pdf C08DA01 R
LEKOPTIN 40 MG 40MG TBL OBD 30
0090988 13/ 239/73-C lekoptin.pdf lekoptin.pdf C08DA01 R
LEKOPTIN RETARD 240MG TBL RET 20
0093679 58/ 126/89-C lekoptinre.pdf lekoptinre.pdf C08DA01 R
LEKOPTIN RETARD 240MG TBL RET 100
0187001 58/ 126/89-C lekoptinre.pdf lekoptinre.pdf C08DA01 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 11. červen 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. červen 2019 v 01:09