Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 24
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
JANUVIA 100MG TBL FLM 98
0028743 EU/1/07/383/017 januvia.pdf januvia.pdf A10BH01 R
JANUVIA 100MG TBL FLM 84
0028742 EU/1/07/383/016 januvia.pdf januvia.pdf A10BH01 R
JANUVIA 100MG TBL FLM 56
0028741 EU/1/07/383/015 januvia.pdf januvia.pdf A10BH01 R
JANUVIA 50MG TBL FLM 56
0028736 EU/1/07/383/009 januvia.pdf januvia.pdf A10BH01 R

‹‹ ‹ 1 2

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. leden 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2020 v 00:09