Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 16
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK ČOKOLÁDA POR SOL 1X200ML
0033255   fresubinpr.doc V06XX P
FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK ČOKOLÁDA POR SOL 30X200ML
0033256   fresubinpr.doc V06XX P
FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK JAHODA POR SOL 1X200ML
0033257   fresubinpr.doc V06XX P
FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK JAHODA POR SOL 30X200ML
0033258   fresubinpr.doc V06XX P
FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK OŘÍŠEK POR SOL 1X200ML
0033259   fresubinpr.doc V06XX P
FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK OŘÍŠEK POR SOL 30X200ML
0033260   fresubinpr.doc V06XX P
FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK PŘÍCHUŤ ČOKOLÁDA POR SOL 24X200ML
0033617   fresubinpr.pdf V06XX P
FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK PŘÍCHUŤ ČOKOLÁDA POR SOL 4X200ML
0033616   fresubinpr.pdf V06XX P
FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK PŘÍCHUŤ LESNÍ JAHODA POR SOL 24X200ML
0033615   fresubinpr.pdf V06XX P
FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK PŘÍCHUŤ LESNÍ JAHODA POR SOL 4X200ML
0033614   fresubinpr.pdf V06XX P
FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK PŘÍCHUŤ OŘÍŠEK POR SOL 24X200ML
0033611   fresubinpr.pdf V06XX P
FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK PŘÍCHUŤ OŘÍŠEK POR SOL 4X200ML
0033610   fresubinpr.pdf V06XX P
FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK PŘÍCHUŤ VANILKA POR SOL 4X200ML
0033612   fresubinpr.pdf V06XX P
FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK PŘÍCHUŤ VANILKA POR SOL 24X200ML
0033613   fresubinpr.pdf V06XX P
FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK VANILKA POR SOL 30X200ML
0033261   fresubinpr.doc V06XX P
FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK VANILKA POR SOL 1X200ML
0033262   fresubinpr.doc V06XX P

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 4. srpen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. srpen 2020 v 01:05