Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 20
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
FINASTERID MEDREG 5MG TBL FLM 49
0204434 87/ 125/15-C finasterid.pdf finasterid.pdf G04CB01 R
FINASTERID MEDREG 5MG TBL FLM 60
0204437 87/ 125/15-C finasterid.pdf finasterid.pdf G04CB01 R
FINASTERID MEDREG 5MG TBL FLM 28
0204432 87/ 125/15-C finasterid.pdf finasterid.pdf G04CB01 R
FINASTERID MEDREG 5MG TBL FLM 20
0204431 87/ 125/15-C finasterid.pdf finasterid.pdf G04CB01 R
FINASTERID MEDREG 5MG TBL FLM 15
0204430 87/ 125/15-C finasterid.pdf finasterid.pdf G04CB01 R
FINASTERID MEDREG 5MG TBL FLM 14
0204429 87/ 125/15-C finasterid.pdf finasterid.pdf G04CB01 R
FINASTERID MEDREG 5MG TBL FLM 10
0204428 87/ 125/15-C finasterid.pdf finasterid.pdf G04CB01 R
FINASTERID MEDREG 5MG TBL FLM 7
0204427 87/ 125/15-C finasterid.pdf finasterid.pdf G04CB01 R
FINASTERID MEDREG 5MG TBL FLM 500
0204446 87/ 125/15-C finasterid.pdf finasterid.pdf G04CB01 R
FINASTERID MEDREG 5MG TBL FLM 300
0204445 87/ 125/15-C finasterid.pdf finasterid.pdf G04CB01 R
FINASTERID MEDREG 5MG TBL FLM 250
0204444 87/ 125/15-C finasterid.pdf finasterid.pdf G04CB01 R
FINASTERID MEDREG 5MG TBL FLM 120
0204443 87/ 125/15-C finasterid.pdf finasterid.pdf G04CB01 R
FINASTERID MEDREG 5MG TBL FLM 112
0204442 87/ 125/15-C finasterid.pdf finasterid.pdf G04CB01 R
FINASTERID MEDREG 5MG TBL FLM 100
0204441 87/ 125/15-C finasterid.pdf finasterid.pdf G04CB01 R
FINASTERID MEDREG 5MG TBL FLM 98
0204440 87/ 125/15-C finasterid.pdf finasterid.pdf G04CB01 R
FINASTERID MEDREG 5MG TBL FLM 90
0204439 87/ 125/15-C finasterid.pdf finasterid.pdf G04CB01 R
FINASTERID MEDREG 5MG TBL FLM 84
0204438 87/ 125/15-C finasterid.pdf finasterid.pdf G04CB01 R
FINASTERID MEDREG 5MG TBL FLM 50
0204435 87/ 125/15-C finasterid.pdf finasterid.pdf G04CB01 R
FINASTERID MEDREG 5MG TBL FLM 56
0204436 87/ 125/15-C finasterid.pdf finasterid.pdf G04CB01 R
FINASTERID MEDREG 5MG TBL FLM 30
0204433 87/ 125/15-C finasterid.pdf finasterid.pdf G04CB01 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. listopad 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 31. říjen 2020 v 00:09