Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ETRIXENAL 250MG TBL NOB 10
0204357 07/ 072/15-C etrixenal.pdf etrixenal.pdf M01AE02 R
ETRIXENAL 250MG TBL NOB 20
0204358 07/ 072/15-C etrixenal.pdf etrixenal.pdf M01AE02 R
ETRIXENAL 100MG/G GEL 55G
0132071 29/ 742/15-C etrixenal.pdf etrixenal.pdf M02AA12 R
ETRIXENAL 100MG/G GEL 100G
0132072 29/ 742/15-C etrixenal.pdf etrixenal.pdf M02AA12 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 11. srpen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. srpen 2020 v 01:05