Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 3
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ESCITALOPRAM FARMAX 10MG TBL FLM 90 I
0233015 30/ 641/11-C escitalopr.pdf escitalopr.pdf N06AB10 R
ESCITALOPRAM FARMAX 10MG TBL FLM 30 I
0233013 30/ 641/11-C escitalopr.pdf escitalopr.pdf N06AB10 R
ESCITALOPRAM FARMAX 10MG TBL FLM 90 II
0246078 30/ 641/11-C escitalopr.pdf escitalopr.pdf N06AB10 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 11. srpen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. srpen 2020 v 01:05