Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 48
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
EFECTIN ER 75MG CPS PRO 100 I
0192621 30/ 686/99-C efectiner.pdf efectiner.pdf N06AX16 R
EFECTIN ER 75MG CPS PRO 500(10X50) H I
0192622 30/ 686/99-C efectiner.pdf efectiner.pdf N06AX16 R
EFECTIN ER 75MG CPS PRO 1000(10X100) H I
0192623 30/ 686/99-C efectiner.pdf efectiner.pdf N06AX16 R
EFECTIN ER 75MG CPS PRO 84X1
0192624 30/ 686/99-C efectiner.pdf efectiner.pdf N06AX16 R
EFECTIN ER 75MG CPS PRO 7 I
0192628 30/ 686/99-C efectiner.pdf efectiner.pdf N06AX16 R
EFECTIN ER 75MG CPS PRO 10 I
0192629 30/ 686/99-C efectiner.pdf efectiner.pdf N06AX16 R
EFECTIN ER 75MG CPS PRO 15 I
0192630 30/ 686/99-C efectiner.pdf efectiner.pdf N06AX16 R
EFECTIN ER 75MG CPS PRO 14
0192639 30/ 686/99-C efectiner.pdf efectiner.pdf N06AX16 R
EFECTIN ER 75MG CPS PRO 20
0192643 30/ 686/99-C efectiner.pdf efectiner.pdf N06AX16 R
EFECTIN ER 75MG CPS PRO 50
0192644 30/ 686/99-C efectiner.pdf efectiner.pdf N06AX16 R
EFECTIN ER 75MG CPS PRO 500 H
0192645 30/ 686/99-C efectiner.pdf efectiner.pdf N06AX16 R
EFECTIN ER 75MG CPS PRO 1000 H
0192646 30/ 686/99-C efectiner.pdf efectiner.pdf N06AX16 R
EFECTIN ER 150MG CPS PRO 7 I
0192647 30/ 687/99-C efectiner.pdf efectiner.pdf N06AX16 R
EFECTIN ER 150MG CPS PRO 10 I
0192648 30/ 687/99-C efectiner.pdf efectiner.pdf N06AX16 R
EFECTIN ER 75MG CPS PRO 14 I
0169108 30/ 686/99-C efectiner.pdf efectiner.pdf N06AX16 R
EFECTIN ER 75MG CPS PRO 28 I
0169109 30/ 686/99-C efectiner.pdf efectiner.pdf N06AX16 R
EFECTIN ER 75MG CPS PRO 30 I
0169110 30/ 686/99-C efectiner.pdf efectiner.pdf N06AX16 R
EFECTIN ER 75MG CPS PRO 100
0169111 30/ 686/99-C efectiner.pdf efectiner.pdf N06AX16 R
EFECTIN ER 150MG CPS PRO 14 I
0169112 30/ 687/99-C efectiner.pdf efectiner.pdf N06AX16 R
EFECTIN ER 150MG CPS PRO 30 I
0169113 30/ 687/99-C efectiner.pdf efectiner.pdf N06AX16 R

‹‹ ‹ 1 2 3 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09