Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 3
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
DUKORAL POR SGE SUS 1X3ML+1X5,6G
0028143 EU/1/03/263/001 dukoral.pdf dukoral.pdf J07AE01 R
DUKORAL POR SGE SUS 20X3ML+20X5,6G
0028145 EU/1/03/263/003 dukoral.pdf dukoral.pdf J07AE01 R
DUKORAL POR SGE SUS 2X3ML+2X5,6G
0028144 EU/1/03/263/002 dukoral.pdf dukoral.pdf J07AE01 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 29. únor 2020 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 29. únor 2020 v 00:09