Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 3
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
DEXAMETHASONE KRKA 20MG TBL NOB 20
0214096 56/ 351/16-C dexamethas.pdf dexamethas.pdf H02AB02 R
DEXAMETHASONE KRKA 4MG TBL NOB 20
0214084 56/ 349/16-C dexamethas.pdf dexamethas.pdf H02AB02 R
DEXAMETHASONE WZF POLFA 1MG/ML OPH GTT SUS 1X5ML PE
0021698 64/ 160/90-C dexamethas.pdf dexamethas.pdf S01BA01 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. červenec 2020 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2020 v 01:09