Vyhledávání
Počet nalezených záznamů: 1
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BUVENTOL EASYHALER 200 MCG/DOSE 200MCG INH PLV DOS 200DÁV
0092745 14/ 090/97-C buventolea.pdf buventolea.pdf R03AC02 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. listopad 2017 v 00:15
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. listopad 2017 v 00:15