Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 3
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BECLOMET NASAL AQUA 50 MCG, NOSNÍ SPREJ 50MCG/DÁV NAS SPR SUS 1X23ML/200DÁV
0102423 69/ 245/06-C beclometna.pdf beclometna.pdf R01AD01 R
BECLOMET NASAL AQUA 50 MCG, NOSNÍ SPREJ 50MCG/DÁV NAS SPR SUS 1X9ML/70DÁV
0102421 69/ 245/06-C beclometna.pdf beclometna.pdf R01AD01 R
BECLOMET NASAL AQUA 50 MCG, NOSNÍ SPREJ 50MCG/DÁV NAS SPR SUS 1X10ML/80DÁV
0102422 69/ 245/06-C beclometna.pdf beclometna.pdf R01AD01 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. listopad 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 31. říjen 2020 v 00:09