Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 69
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ALERGIMED 5MG TBL FLM 90
0225076 24/ 156/15-C     R06AE09 B
ALERGIMED 5MG TBL FLM 98
0225077 24/ 156/15-C     R06AE09 B
ALERGIMED 5MG TBL FLM 100
0225078 24/ 156/15-C     R06AE09 B
ALERGIMED 5MG TBL FLM 112
0225079 24/ 156/15-C     R06AE09 B
ALERGIMED 5MG TBL FLM 120
0225080 24/ 156/15-C     R06AE09 B
ALERGIMED 5 MG 5MG TBL FLM 1
0205172 24/ 156/15-C     R06AE09 B
ALERGIMED 5 MG 5MG TBL FLM 2
0205173 24/ 156/15-C     R06AE09 B
ALERGIMED 5 MG 5MG TBL FLM 4
0205174 24/ 156/15-C     R06AE09 B
ALERGIMED 5 MG 5MG TBL FLM 5
0205175 24/ 156/15-C     R06AE09 B
ALERGIMED 5 MG 5MG TBL FLM 7
0205176 24/ 156/15-C     R06AE09 B
ALERGIMED 5 MG 5MG TBL FLM 10
0205177 24/ 156/15-C     R06AE09 B
ALERGIMED 5 MG 5MG TBL FLM 14
0205178 24/ 156/15-C     R06AE09 B
ALERGIMED 5 MG 5MG TBL FLM 15
0205179 24/ 156/15-C     R06AE09 B
ALERGIMED 5 MG 5MG TBL FLM 20
0205180 24/ 156/15-C     R06AE09 B
ALERGIMED 5 MG 5MG TBL FLM 21
0205181 24/ 156/15-C     R06AE09 B
ALERGIMED 5MG TBL FLM 1
0232858 24/ 156/15-C alergimed.pdf alergimed.pdf R06AE09 R
ALERGIMED 5MG TBL FLM 2
0232859 24/ 156/15-C alergimed.pdf alergimed.pdf R06AE09 R
ALERGIMED 5MG TBL FLM 4
0232860 24/ 156/15-C alergimed.pdf alergimed.pdf R06AE09 R
ALERGIMED 5MG TBL FLM 5
0232861 24/ 156/15-C alergimed.pdf alergimed.pdf R06AE09 R
ALERGIMED 5MG TBL FLM 7
0232862 24/ 156/15-C alergimed.pdf alergimed.pdf R06AE09 R

1 2 3 4 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 4. srpen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. srpen 2020 v 01:05