Vyhledávání
Počet nalezených záznamů: 1
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ALECENSA 150MG CPS DUR 224(4X56)
0219362 EU/1/16/1169/001 alecensa.pdf alecensa.pdf L01XE36 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 19. září 2017 v 01:15
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2017 v 01:17