Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 23
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
MICARDISPLUS 80MG/12,5MG TBL NOB 28
0026578 EU/1/02/213/007 micardispl.pdf micardispl.pdf C09DA07 R
MICARDISPLUS 80MG/25MG TBL NOB 28
0029384 EU/1/02/213/018 micardispl.pdf micardispl.pdf C09DA07 R
TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID EGIS 80MG/12,5MG TBL NOB 30 I
0216903 58/ 183/13-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09DA07 R
TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID EGIS 80MG/25MG TBL NOB 30 I
0216905 58/ 184/13-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09DA07 R
TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID EGIS 80MG/12,5MG TBL NOB 56 I
0190082 58/ 183/13-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09DA07 R
TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID RATIOPHARM 80MG/12,5MG TBL NOB 28
0189896 58/ 121/14-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09DA07 R
TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID RATIOPHARM 80MG/12,5MG TBL NOB 84
0189903 58/ 121/14-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09DA07 R
TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID SANDOZ 80MG/12,5MG TBL FLM 30
0189657 58/ 268/13-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09DA07 R
TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID SANDOZ 80MG/12,5MG TBL FLM 100
0189664 58/ 268/13-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09DA07 R
TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID SANDOZ 80MG/25MG TBL FLM 30
0189668 58/ 269/13-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09DA07 R
TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID TEVA 80MG/12,5MG TBL NOB 98 I
0233086 58/ 207/14-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09DA07 R
TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID TEVA 80MG/12,5MG TBL NOB 28 I
0207203 58/ 207/14-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09DA07 R
TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID XANTIS 80MG/12,5MG TBL NOB 28
0219632 58/ 454/13-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09DA07 R
TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID XANTIS 80MG/12,5MG TBL NOB 98
0219638 58/ 454/13-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09DA07 R
TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID XANTIS 80MG/25MG TBL NOB 28
0219591 58/ 455/13-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09DA07 R
TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID XANTIS 40MG/12,5MG TBL NOB 28
0219612 58/ 453/13-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09DA07 R
TEZEO HCT 80MG/25MG TBL NOB 28
0189691 58/ 296/13-C tezeohct.pdf tezeohct.pdf C09DA07 R
TEZEO HCT 80MG/12,5MG TBL NOB 90
0189688 58/ 295/13-C tezeohct.pdf tezeohct.pdf C09DA07 R
TEZEO HCT 80MG/12,5MG TBL NOB 28
0189684 58/ 295/13-C tezeohct.pdf tezeohct.pdf C09DA07 R
TEZEO HCT 40MG/12,5MG TBL NOB 28
0189677 58/ 294/13-C tezeohct.pdf tezeohct.pdf C09DA07 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. duben 2020 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. duben 2020 v 01:09