Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 8
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CONVERIDE 150MG/12,5MG TBL FLM 30 I
0197486 58/ 256/14-C converide.pdf converide.pdf C09DA04 R
CONVERIDE 300MG/12,5MG TBL FLM 30 II
0203626 58/ 257/14-C converide.pdf converide.pdf C09DA04 R
CONVERIDE 150MG/12,5MG TBL FLM 30 II
0203617 58/ 256/14-C converide.pdf converide.pdf C09DA04 R
IFIRMACOMBI 300MG/12,5MG TBL FLM 28
0168104 EU/1/11/673/010 ifirmacomb.pdf ifirmacomb.pdf C09DA04 R
IFIRMACOMBI 150MG/12,5MG TBL FLM 28
0168096 EU/1/11/673/002 ifirmacomb.pdf ifirmacomb.pdf C09DA04 R
IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID MYLAN 150 MG/12,5 MG 150MG/12,5MG TBL NOB 28
0179761 58/ 095/13-C     C09DA04 B
IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID MYLAN 300 MG/12,5 MG 300MG/12,5MG TBL NOB 28
0179771 58/ 096/13-C     C09DA04 B
IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID MYLAN 150 MG/12,5 MG 150MG/12,5MG TBL NOB 28
0235413 58/ 095/13-C irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09DA04 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 16. červenec 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 29. červen 2019 v 01:08