Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 9
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
LORISTA H 50MG/12,5MG TBL FLM 28
0097027 58/ 050/04-C loristah.pdf loristah.pdf C09DA01 R
LORISTA H 100MG/25MG TBL FLM 28
0102382 58/ 193/07-C loristah.pdf loristah.pdf C09DA01 R
LORISTA H 50MG/12,5MG TBL FLM 84
0104712 58/ 050/04-C loristah.pdf loristah.pdf C09DA01 R
LORISTA H 100MG/12,5MG TBL FLM 28
0157778 58/ 781/10-C loristah.pdf loristah.pdf C09DA01 R
LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID KRKA 100MG/25MG TBL FLM 28
0208913 58/ 588/10-C losartanhy.pdf losartanhy.pdf C09DA01 R
LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID KRKA 100MG/12,5MG TBL FLM 28
0218248 58/ 143/11-C losartanhy.pdf losartanhy.pdf C09DA01 R
LOZAP H 50MG/12,5MG TBL FLM 30
0015316 58/ 215/03-C lozaph.pdf lozaph.pdf C09DA01 R
LOZAP H 50MG/12,5MG TBL FLM 90
0015317 58/ 215/03-C lozaph.pdf lozaph.pdf C09DA01 R
SANGONA COMBI 50MG/12,5MG TBL FLM 100 II
0151640 58/ 207/09-C sangonacom.pdf sangonacom.pdf C09DA01 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 2. červen 2020 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2020 v 14:11