Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 9
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CANOCORD 16MG TBL NOB 28
0175280 58/ 566/11-C canocord.pdf canocord.pdf C09CA06 R
CANOCORD 32MG TBL NOB 28
0175288 58/ 567/11-C canocord.pdf canocord.pdf C09CA06 R
CANOCORD 8MG TBL NOB 28
0175272 58/ 565/11-C canocord.pdf canocord.pdf C09CA06 R
CARZAP 32MG TBL NOB 28
0171555 58/ 747/11-C carzap.pdf carzap.pdf C09CA06 R
CARZAP 16MG TBL NOB 90
0171551 58/ 746/11-C carzap.pdf carzap.pdf C09CA06 R
CARZAP 16MG TBL NOB 28
0171547 58/ 746/11-C carzap.pdf carzap.pdf C09CA06 R
CARZAP 8MG TBL NOB 28
0171539 58/ 745/11-C carzap.pdf carzap.pdf C09CA06 R
XALEEC 8MG TBL NOB 100 I
0124274 58/ 753/09-C xaleec.pdf xaleec.pdf C09CA06 R
XALEEC 16MG TBL NOB 100 I
0124295 58/ 754/09-C xaleec.pdf xaleec.pdf C09CA06 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 11. srpen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. srpen 2020 v 01:05