Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 7
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
IFIRMASTA 300MG TBL FLM 28
0500892 EU/1/08/480/014 ifirmasta.pdf ifirmasta.pdf C09CA04 R
IFIRMASTA 150MG TBL FLM 28
0500886 EU/1/08/480/008 ifirmasta.pdf ifirmasta.pdf C09CA04 R
IRBESARTAN AUROVITAS 150 MG TABLETY 150MG TBL NOB 28
0245005 58/ 497/16-C irbesartan.pdf irbesartan.pdf C09CA04 R
ISAME 300MG TBL NOB 100
0158016 58/ 045/11-C isame.pdf isame.pdf C09CA04 R
ISAME 150MG TBL NOB 30
0158009 58/ 044/11-C isame.pdf isame.pdf C09CA04 R
ISAME 150MG TBL NOB 100
0158011 58/ 044/11-C isame.pdf isame.pdf C09CA04 R
ISAME 300MG TBL NOB 30
0158014 58/ 045/11-C isame.pdf isame.pdf C09CA04 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09