Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
APO-TIC 250MG TBL FLM 100
0125521 16/ 283/01-C apotic.pdf apotic.pdf B01AC05 R
APO-TIC 250MG TBL FLM 30
0125520 16/ 283/01-C apotic.pdf apotic.pdf B01AC05 R
TAGREN 250MG TBL FLM 30
0066938 16/ 348/98-C tagren.pdf tagren.pdf B01AC05 R
TAGREN 250MG TBL FLM 90
0100208 16/ 348/98-C tagren.pdf tagren.pdf B01AC05 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. červen 2019 v 01:07
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. červen 2019 v 01:09