Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 25
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
LEGALON 70 70MG CPS DUR 30
0216682 80/ 965/95-C     A05BA03 B
SILYMARIN AL 50 50MG TBL OBD 30
0243194 80/ 478/99-C silymarina.pdf silymarina.pdf A05BA03 R
SILYMARIN AL 50 50MG TBL OBD 100
0243195 80/ 478/99-C silymarina.pdf silymarina.pdf A05BA03 R
SILYMARIN AL 50 50MG TBL OBD 30
0076762 80/ 478/99-C     A05BA03 B
SILYMARIN AL 50 50MG TBL OBD 100
0001147 80/ 478/99-C     A05BA03 B

‹‹ ‹ 1 2

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. duben 2020 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. duben 2020 v 01:09